UPDATE: MAATREGELEN OMTREND CORONAVIRUS

UPDATE 14 OKTOBER:

Naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 13 oktober 2020, zullen wij onze coronamaatregelen weer wat moeten aanscherpen. Vanaf donderdag 15 oktober gelden de volgende maatregelen.

 1. De lessen kunnen voor zowel de kinderen als volwassenen gelukkig gewoon doorgaan! Dit is mogelijk omdat de paardensport geen team- of contactsport is. Wel moet iedereen vanaf 18 jaar in de lessen 1,5 meter afstand van elkaar blijven houden.
 2. Helaas zullen wij strenger moeten optreden wat betreft het publiek/ouders op het terrein. Vanaf nu zullen de kinderen dan ook weer op de parkeerplaats moeten worden afgezet en opgehaald. De kinderen kunnen zelf verder doorlopen en worden opgevangen door een van onze medewerkers. Publiek, ouders en andere personen dan de ruiters zijn helaas niet toegestaan op het terrein. Om een goede doorstroom te behouden op de parkeerplaats, verzoeken wij iedereen zijn/haar kind vóór het hele uur af te zetten en het parkeerterrein te verlaten. Voor het ophalen kunnen ouder/verzorgers het parkeerterrein dan ná het hele uur weer opkomen.
 3. De kantine is nog steeds gesloten, de receptie is uitsluitend geopend om aan te melden voor privélessen of voor eventuele vragen en/of betalingen. Wij hebben een nieuw scherm opgehangen, waarop te zien is op welk(e) pony/paard je rijdt. Dit scherm is vanaf buiten de kantine (bij de gele kluisjes) te bekijken. Houd hierbij 1,5 meter afstand.
 4. Wij verzoeken iedereen om na de les, het terrein weer te verlaten en geen groepjes van meer dan 4 personen te vormen op het terrein.
 5. Voor iedereen ouder dan 13 jaar hebben wij het dringende verzoek om, in de stallen en voor privélesklanten in de kantine/receptie, een mondkapje te dragen. Tijdens het paardrijden mag deze af.
 6. Wij willen alle ruiters vragen om tijdens het verblijf op de manege handschoenen te dragen.
 7. De deelnemers van de herfstactiviteiten zullen komende dagen een aparte informatie mail ontvangen betreffende de deelname aan zijn/haar activiteit.
 8. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

UPDATE 29 SEPTEMBER:

Vanwege de nieuwe maatregelen naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus, zijn wij genoodzaakt om (met ingang van dinsdag 29 september 18:00 uur) ook op onze manege de maatregelen weer wat aan te scherpen. Hieronder een overzicht van deze maatregelen:

 • Wij verzoeken ouders/verzorgers om de kinderen weg te brengen en op te halen.
 • Wanneer je toch op het terrein aanwezig bent, ten alle tijden 1,5 meter afstand houden.
 • De stallen zijn alleen toegankelijk voor de ruiters.
 • Omdat de kantine een sportkantine is, is deze gesloten.

Verder vragen wij de onderstaande hygiëne maatregelen in acht te blijven nemen:

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Was je handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Kom niet naar de manege bij verkoudheidsklachten bij jezelf of iemand uit het gezin.

UPDATE 25 JUNI:

Vanaf 1 juli is de manege weer normaal geopend voor klanten en bezoekers. Wel vragen wij de onderstaande hygiëne maatregelen in acht te nemen:

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Schud geen handen
 • Kom niet naar de manege bij verkoudheidsklachten bij jezelf of iemand uit het gezin.

UPDATE 2 JUNI:

Vanaf vandaag is het afhalen van eten en drinken weer mogelijk tijdens de lessen en kunnen begeleiders buiten blijven wachten tot de kinderen klaar zijn met rijden. We hebben hiervoor speciale zithoeken over het terrein verspreid, waar het eten en drinken genuttigd kan worden. Ook tijdens het wachten geldt uiteraard: houd 1,5 meter afstand. Het is helaas nog niet toegestaan om tijdens de lessen in de stallen te komen of langs de bakrand te staan.

UPDATE 8 MEI:

Vanaf maandag 11 mei zullen ook de groepslessen vanaf 18 jaar weer worden hervat. Ook voor deze groepen zullen de maatregelen uit de update van 25 april gelden.

UPDATE 25 APRIL:

Wat een goed nieuws! Wij mogen een gedeelte van de lessen weer hervatten. Vanaf donderdag 30 april gaan wij weer lesgeven aan iedereen t/m 18 jaar! Wel zal dit in een aangepaste vorm gebeuren, waarbij de veiligheid voor alle lesklanten en ons team voorop staat. Verderop is een overzicht te vinden van deze aangepaste maatregelen.

Met de start van de lessen zal het 2e kwartaal 2020 (normaal april t/m juni), voor iedereen onder 19 jaar, lopen van 30 april t/m 31 juli. Hierdoor zal het 3e kwartaal 2020 starten op 1 augustus en lopen t/m 30 september. Daarbij wordt het tarief aangepast op deze verkorte periode. Meer informatie hierover zal later volgen. In de zomervakantie gaan de lessen gewoon door, het is eventueel mogelijk het 3e kwartaal 2020 om te zetten in losse lessen. Hiervoor kan per mail contact worden opgenomen.

De klanten die het 2e kwartaal 2020 nog niet betaald hebben zullen hier komende dagen een betaalverzoek voor ontvangen. Wij verzoeken die klanten om deze te voldoen vóór de start van de groepslessen.

Iedereen die geen kwartaalabonnement heeft maar losse lessen betaald, dient zich vooraf aan te melden voor de lessen die hij/zij mee wilt rijden. Wanneer je bent aangemeld voor één of meerdere lessen, ontvang je hiervoor per mail een factuur.

AANGEPASTE MAATREGELEN START LESSEN:

 • Alle lesklanten mogen 10 minuten voordat de les begint het terrein op
 • Op de manege moeten alle lesklanten handschoenen dragen en een cap op hebben.
 • Je kunt je aanmelden bij het aangegeven aanmeldpunt, hier wordt verteld waar jouw les verzamelt.
 • Op de verzamelplek krijg je verdere informatie en eventuele instructies. Daarbij houdt iedereen van 12 jaar of ouder 1,5 meter afstand van anderen.
 • De manege is alleen toegankelijk voor lesklanten, bij kinderen tot 10 jaar mag maximaal één begeleider mee om het kind bij de juiste plek te brengen.
 • Wij verzoeken de begeleiding daarna de manege weer te verlaten, er mag helaas niet langs te rijbaan of in de kantine worden gekeken.
 • De kantine is gesloten.
 • Om de wisseling van de lesklanten en pony’s/paarden veilig te laten verlopen kan het zijn dat de les iets anders verloopt dan normaal.
 • Heb je een kluisje bij Stal van Brenk, haal hier dan je spullen uit en ga daarna naar je verzamelplek. Houdt ook bij de kluisjes afstand van elkaar, indien nodig wacht je even tot er plek is.
 • Na de les worden de lesklanten weer naar de parkeerplaats gebracht, waar zij kunnen worden opgehaald of zelf naar huis kunnen gaan.
 • Mocht je (nog) niet aanwezig zijn bij je les, dan kan je deze afmelden via de e-mail of onze website.

Als iedereen zich aan deze maatregelen houdt kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat iedereen t/m 18 jaar weer veilig kan komen paardrijden!

Naast deze bovengenoemde maatregelen gelden natuurlijk ook nog steeds de hygiëne maatregelen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 • Kom niet naar de manege bij verkoudheidsklachten bij jezelf of iemand uit het gezin.

UPDATE 31 MAART:

Gisteren, 31 maart, is besloten dat alle sportverenigingen, zo ook onze manege, gesloten moeten blijven t/m 28 april. Naar aanleiding van het verlengen van onze sluiting hebben wij besloten het huidige kwartaal (april t/m juni) pas in te laten gaan als de lessen weer hervat mogen worden. Dus als wij daadwerkelijk 29 april weer mogen beginnen, loopt dit kwartaal t/m 28 juli in plaats van 30 juni. Hierdoor zal het 3e kwartaal 2020 minder dan drie maanden bevatten, waarop wij de tarieven in dat verkorte kwartaal uiteraard aanpassen.

MEER INFORMATIE:

 • De betaling van april (2e kwartaal 2020) geldt voor drie maanden en start wanneer de lessen weer worden hervat. De exacte datum hiervan zal later bekend worden gemaakt.
 • Het 3e kwartaal 2020 (normaal juli t/m september) start hierdoor op een later moment, maar loopt wel gewoon tot eind september. Dit betekend dat dit kwartaal dus een verkorte periode is.
 • De tarieven van het 3e kwartaal (nader te bepalen datum t/m september) kunnen worden vastgesteld als wij de lessen daadwerkelijk weer mogen hervatten.
 • Bij het 3e kwartaal zal rekening worden gehouden met de zomervakantie, of en in welke vorm de lessen de gehele vakantie doorgang kunnen krijgen zullen wij bepalen op het moment dat de lessen hervat kunnen worden.
 • Vanaf 1 oktober (4e kwartaal 2020) zal het normale kwartaal met daar bijbehorende tarieven weer gelden.
 • Voor de lesklanten die losse lessen rijden veranderd er niets. Als wij weer open zijn, kunnen zij zich weer aanmelden voor de lessen die zij mee willen rijden.
 • Mocht de sluiting nogmaals worden verlengd, dan starten het 2e en 3e kwartaal dus op een latere datum. De tarieven voor het 3e kwartaal worden hier uiteraard op aangepast.
UPDATE 15 MAART:

Als gevolg van de uitspraak van minister Bruins tijdens de persconferentie, over het coronavirus, moeten wij de manege helaas tot 6 april 2020 sluiten. Alle groepslessen, privélessen, lease en andere activiteiten worden tot die tijd stil gelegd.

De verzorging van de dieren gaat uiteraard door, hier wordt door ons personeel zorg voor gedragen. Pensionklanten mogen hun paard doen in beperkte vorm, zij hebben inmiddels bericht gehad wat wel en wat niet kan.

Zodra er bij ons meer duidelijkheid is, zullen wij jullie hier zo spoedig mogelijk over informeren. Houdt hiervoor ook onze sociale media in de gaten.